Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Aquapark Suwałki

news

Aquapark and swimming pool – Local Culture and Sport Centre

October 18, 2022

Aquapark Suwałki

Aquapark and swimming pool – Local Culture and Sport Centre

Project value: 11.820.377,00 euro
Investor: City of Suwałki

0