Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

IPJ Świerk Centrum Informatyczne

news

Adaptation of building no 88 for Świerk Computing Centre

October 21, 2022

IPJ Świerk Centrum Informatyczne

Adaptation of building no 88 for Świerk Computing Centre

Value of works: 3.690.000,00 euro
Investor: Andrzej Sołtan Institute for Nuclear Studies

0