Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Starachowice aktywizacja ośrodków poprzemysłowych

news

Activation of post-industrial centres – Starachowice and Ostrowiec Świętokrzyski

October 21, 2022

Starachowice aktywizacja ośrodków poprzemysłowych

Activation of post-industrial centres – Starachowice and Ostrowiec Świętokrzyski

Project value: 9.843.927,00 euro
Investor: Starachowice Municipality

0