Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Umowa z MSCZ im. prof. Jana Mazurkiewicza podpisana

7 kwietnia, 2020

7 maja 2020 roku zawarta została umowa pomiędzy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza a ECM Group Polska S.A. na wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji zadania pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”.

W ramach przedmiotu zamówienia spółka ECM będzie zobowiązana m.in. do: przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania, w tym opracowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji; nadzoru nad procesem projektowania oraz pełnej weryfikacji i sprawdzenia dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania opracowanej przez wykonawcę robót budowlanych; pełnienia nadzoru nad realizacją robót budowlanych; zarządzania inwestycją (zadaniem); bieżące rozliczanie robót budowlanych i sporządzanie rozliczenia końcowego zadania; pełnieniu nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi dla zrealizowanych robót budowlanych.