Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Oświadczenie

16 października, 2022

Szanowni Państwo,  

w nawiązaniu do pojawiających się w mediach informacji dotyczących łączenia spółki ECM Group Polska S.A. z awarią przesyłu ścieków pod dnem Wisły, informujemy, że wiadomości te są nadużyciem i są niezgodne ze stanem faktycznym

Stanowczo podkreślamy, że Spółka nie wykonywała żadnych robót budowlanych, jak również nie brała udziału w nadzorowaniu robót, mających w zakresie rzeczowym prace dotyczące przesyłu ścieków pod dnem Wisły.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o rzetelne informowanie w tej sprawie, ze szczególnym uwzględnieniem wskazanych faktów. W przypadku podawania do opinii publicznej wiadomości nierzetelnych i/lub nieprawdziwych, zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne w stosunku co do osób czy instytucji, które takie informacje rozpowszechniają.