Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Nadzorujemy jedną z największych inwestycji w historii Polski – Ygrek dla CPK

3 marca, 2023

Spółka ECM Group podpisała z Centralnym Portem Komunikacyjnym sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie węzła kolejowego CPK)”.

Zamawiający, tą umową, powierzył ECM, jako Inżynierowi Kontraktu do wykonania część nr 1, czyli usługi obejmują swym zakresem odcinek linii kolejowej nr 85 pomiędzy Warszawa Zachodnia (km 0+000) i LK11 (ok. km 60+622).

Do naszych zadań będzie należało pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu na etapach: opracowywania Projektu Budowlanego oraz Wykonawczego. Natomiast w trakcie robót budowlanych, odbioru oraz rozliczenia będziemy sprawować funkcję Inwestora Zastępczego. Na mocy prawa opcji Spółka CPK będzie mogła wdrożyć do wykonania również usługę wsparcia poinwestycyjnego w okresie rękojmi i gwarancji.

Linia 85 Warszawa – CPK – Łódź będzie liczyła ok. 120 km długości. Będzie ona częścią komponentu kolejowego CPK i podstawą zasilającej lotnisko „szprychy” nr 9, a także pierwszym elementem sieci KDP w Polsce. Pociągi będą mogły rozpędzić się do 250 km/h, jednak docelowo prędkość będzie mogła zostać podniesiona do nawet 350 km/h.

Kilka słów o CPK

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3.000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy.

W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo- kongresowe, konferencyjne i biurowe. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

więcej info na: Centralny Port Komunikacyjny – CPK