Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

uj

aktualności

Jesteśmy Inwestorem Zastępczym Nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim

13 lipca, 2015

Dnia 13 lipca 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum oraz konsorcjum firm ECM Group Polska S.A. (Lider), Portico Project Management Sp. z o.o. i IDOM Ingenieria y Consultoria SA została podpisana umowa na świadczenie usługi Inwestora Zastępczego na realizację inwestycji pn. „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”.

Budowa nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu znacząco wpłynie na zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia dla mieszkańców Małopolski.

uj

Szpital zaprojektowano tak, aby jego obiekty mogły spełniać kilka strategicznych funkcji:- diagnostyczną przy wykorzystaniu najnowocześniejszej aparatury obrazowej,

– leczniczą w oparciu o najnowsze i innowacyjne metody leczenia zachowawczego i operacyjnego,

– dydaktyczną służącą kształceniu specjalistycznych kadr medycznych dla Polski południowej i południowo-wschodniej,

– naukową pozwalającą na wieloprofilowe badania kliniczne służące postępowi medycznemu.

Wartość całej inwestycji wynosi 1 230 060 tys. zł.

Więcej informacji na temat Inwestycji na: http://www.nssu.cm.uj.edu.pl/podstawowe-informacje