Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

poznaj nas

O spółce

Firma ECM Group Polska Sp. z o.o. powstała w 2002 r. wyłącznie w oparciu o polski kapitał założycielski.

W styczniu 2012 roku firma została przekształcona w spółkę akcyjną. Spółka posiada osobowość prawna zgodną z polskim prawem, zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez XII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem 0000409702.

Od początku działalności spółki skoncentrowana jest na zarządzaniu realizacją projektów infrastrukturalnych zarówno przy inwestycjach odgrywających pierwszoplanową rolę na polu ogólnokrajowym, jak również projektów realizowanych na poziomie lokalnym, finansowanych ze środków krajowych oraz środków pomocowych Unii Europejskiej, prowadzonych zgodnie z polskim prawem budowlanym i procedurami kontraktowymi FIDIC.

ECM Group Polska Sp. z o.o. należy do The Institute of Asset Management (the IAM) i Business Centre Club.

Nasza prezentacja

Jakość

ECM Group Polska S.A. świadczy najwyższej jakości usługi idealnie dopasowane do wymagań Klienta. Przy realizacji przedsięwzięć działamy solidnie i profesjonalnie w oparciu o międzynarodowe standardy zarządzania. Stosujemy Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego i BHP [pobierz: polityka środowiskowa i BHP] oraz System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2008. Potwierdzeniem efektywności systemów jest stały audyt jednostek certyfikujących oraz nadane certyfikaty tj.:

  • System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2015
  • System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2015
  • OHS 563422 (System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami normy BS OHSAS 18001:2007)

Postrzegamy satysfakcję Klienta jako klucz do realizacji swoich celów biznesowych, dlatego stale doskonalimy i efektywnie wykorzystujemy swoje wdrożone systemy.

nagrody

Nominacja do finału konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

Inwestycja nadzorowana przez ECM Group Polska S.A. pn. „Budowa infrastruktury gminnej na terenie nowej wsi Nieboczowy” została zakwalifikowana do finału konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w. i została wyróżniona na interaktywnej mapie Polski.

Medal Europejski 2014

W dniu 4 czerwca 2014 roku w Salach Redutowych Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie odbył się finał 25. edycji Medalu Europejskiego.

Podczas tej uroczystości usługi realizowane przez spółkę ECM Group Polska po raz czwarty zostały wyróżnione prestiżową nagrodą przyznawaną przez Biznes Center Club (BCC) pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w Brukseli.

Ambasador Polskiej Gospodarki

ECM Group Polska S.A. w dniu 20 września 2013 podczas Finału V edycji konkursu dla przedsiębiorców „Ambasador Polskiej Gospodarki” odbywającego się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, uhonorowana została nagrodą w kategorii Partner Firm Zagranicznych.

Medal Europejski dla Wyrobów i Usług 2013

Dnia 5 czerwca 2013 usługi realizowane przez spółkę po raz trzeci zostały wyróżnione prestiżową nagrodą „Medal Europejski” przyznawaną przez Biznes Center Club (BCC) pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w Brukseli.

LIDER RYNKU - EURO LEADER 2013

Spółka ECM Group Polska została uznana za najlepszą w Polsce firmę w zakresie zarządzania realizacją projektów infrastrukturalnych i nadzoru inwestorskiego w konkursie LIDER RYNKU/EURO LEADER 2013.

Tytuł lidera rynku to prestiż, wyróżnienie spółki, produktów i usług o czołowej i ugruntowanej pozycji rynkowej, oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych.

Diament Forbesa 2013

Spółka ECM Group Polska znalazła się na liście polskich przedsiębiorstw najszybciej zwiększających swoją rynkową wartość i została uhonorowana Diamentem Forbesa 2013.

Medal Europejski - XXIII Edycja

Usługi realizowane przez spółkę po raz kolejny w roku 2012 zostały wyróżnione prestiżową nagrodą „Medal Europejski” przyznawaną przez Biznes Center Club (BCC) pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w Brukseli.

Lider EKO Inwestycji 2011 w kategorii Inżynier Kontraktu

ECM Group Polska S.A. został Liderem Eko Inwestycji 2011 za realizację projektu „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, Etap I” w kategorii Inżynier Kontraktu. V edycja konkursu została zorganizowana pod patronatem Komisji Środowiska Senatu RP

Medal Europejski - XXII edycja

Usługi realizowane przez firmę zostały wyróżnione prestiżową nagrodą „Medal Europejski” przyznawaną przez Biznes Center Club (BCC) pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w Brukseli.

Projekt UM Sosnowiec

Projekt "Gospodarka ściekowa w Sosnowcu" nadzorowany przez ECM Group Polska S.A. został EKO-LIDERem Funduszu Spójności edycja 2007 w kategorii projektów zatwierdzonych.

Gazele Biznesu 2011

ECM Group Polska S.A. zakwalifikowała się do grona Gazel Biznesu – najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw – edycja XII

Projekt Zawiercia

Projekt nadzorowany przez ECM Group Polska pn. "Gospodarka ściekowa w Zawierciu" został finalistą "EKOLIDERA" Funduszu Spójności edycja 2007.

Gazele Biznesu 2010

ECM Group Polska S.A. została uhonorowana prestiżową nagrodą Gazel Biznesu – najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw.

Modernizacja roku 2006

Nominacja do tytułu "Modernizacja roku 2006" obiektu Modernizacja budynku Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Świeradów Zdrój dla inwestora zastępczego ECM Group Polska.

POLEKO dla JZWiK S.A.

Projekt JZWIK S.A. nadzorowany przez ECM Group dostał na targach POLEKO prestiżowe wyróżnienie w kategorii „Projekty realizowane w ramach Funduszu Spójności 2000-2006”.

Projekty dofinansowane

Dotacja na kapitał obrotowy dla ECM Group Polska S.A.

Opis projektu:

ECM Group Polska S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dotacja na kapitał obrotowy dla ECM Group Polska S.A.” w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel:

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z epidemią COVID-19.

Planowane efekty:

Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 

121 475,05 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

121 475,05 PLN

Projekt dofinansowany ECMG