Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

siec szerokopasmowa Polski Wschodniej

szukasz

Широкосмугова мережа Східної Польщі —Підляське воєводство

December 17, 2023

siec szerokopasmowa Polski Wschodniej

Широкосмугова мережа Східної Польщі — Підляське воєводство

Вартість проєкту: 62.687.843,00 євро.

Інвестор: Підляське воєводство – Маршалковий Уряд Підляського воєводства.