Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Termy Warmińskie

szukasz

Терми Вармінські

December 17, 2023

Termy Warmińskie

Терми Вармінські.

Вартість проєкту: 24 125 000,00 євро.

Інвестор: Лідзьбарський повіт.