Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego

szukasz

Розширення теплової системи в Слупську шляхом будівництва високоефективного газового когенераційного джерела потужністю до 20 МВт в межах Слупського Кластера Біоенергетик

December 17, 2023

Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego

Розширення теплової системи в Слупську шляхом будівництва високоефективного газового когенераційного джерела потужністю до 20 МВт в рамках Слупського Кластера Біоенергетики.

Вартість проєкту: Згідно з умовами контракту, його вартість є конфіденційною інформацією. Інвестор: ENGIE EC Słupsk sp. z o.o.