Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Terminal kontenerowy Gdańsk

szukasz

Розширення морського контейнерного терміналу — розвиток внутрішньої резервної зони

December 17, 2023

Terminal kontenerowy Gdańsk

Розширення морського контейнерного терміналу — розвиток внутрішньої резервної зони.

Вартість проєкту: 6 725 000,00 євро.

Інвестор: Управління Морського Порту Гданськ S.A. – DCT Гданськ.