Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Laboratoria edukacyjno-badawcze Olsztyn

szukasz

Розширення, модернізація та обладнання комплексу навчально-дослідницьких лабораторій технологій, якості та безпеки харчових продуктів

December 17, 2023

Laboratoria edukacyjno-badawcze Olsztyn

Розширення, модернізація та обладнання комплексу навчально-дослідницьких лабораторій технологій, якості та безпеки харчових продуктів.

Вартість проєкту: 32.262.750,00 євро.

Інвестор: Університет Вармінсько-Мазурський зі штаб-квартирою в Ольштині.