Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej modernizacji Sali kongresowej w PKiN w Warszawie oraz świadczenie usługi pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia prac

szukasz

Розробка мультидисциплінарної технічної документації модернізації Конгресової зали в Палаці Культури та Науки в Варшаві та надання послуги здійснення авторського нагляду під час проведення робіт

December 18, 2023

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej modernizacji Sali kongresowej w PKiN w Warszawie oraz świadczenie usługi pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia prac

Розробка мультидисциплінарної технічної документації модернізації Конгресової зали в Палаці Культури та Науки в Варшаві, а також надання послуги авторського нагляду під час проведення робіт.

Вартість проєкту: Відповідно до умов контракту, його вартість є конфіденційною інформацією. Інвестор: Палац Культури та Науки у Варшаві.