Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie – etap II

szukasz

Реставрація комплексу цистерціанського абатства разом з навколишнім середовищем у Кжешові — етап II

December 17, 2023

Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie – etap II

Реставрація комплексу цистерціанського абатства разом з навколишнім середовищем у Кжешові — етап II.

Вартість проєкту: 6 585 000,00 євро.

Інвестор: Легніцька дієцезія.