Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Remont i utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj

szukasz

Ремонт та утримання мережі вуличного освітлення на території Міста Зомбки в рамках публічно-приватного партнерства у системі запроєктуй та побудуй

December 18, 2023

Remont i utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj

Ремонт та утримання мережі вуличного освітлення на території Міста Зомбки в рамках публічно-приватного партнерства у системі «запроєктуй та побудуй».

Вартість проєкту: Відповідно до умов контракту, його вартість є конфіденційною інформацією. Інвестор: Місто Зомбки.