Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku

szukasz

Реконструкція та модернізація разом з закупівлею необхідного медичного обладнання в найбільшому в області шпиталі для дорослих і дітей в Поморському центрі травматології в Гданську

December 17, 2023

Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku

Реконструкція та модернізація разом із закупівлею необхідного медичного обладнання в найбільшому в області Шпиталіному відділі реанімації для дорослих і дітей у Поморському Центрі Травматології ім. М. Коперніка в Гданську.

Вартість проєкту: 81 500 500,00 євр.

Замовник: Поморське Центр Травматології ім. М. Коперніка в Гданську.