Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

PWST Wrocław

szukasz

Реконструкція, розширення та часткове перебудова будівлі Філії Краківського Державного Вищого Театрального Училища у Вроцлаві

December 17, 2023

PWST Wrocław

Реконструкція, розширення та часткова надбудова будівлі Філії Краківського Державного Вищого Театрального Училища імені Людвіка Сольського у Вроцлаві.

Вартість проєкту: 10 289 039,00 євро.

Інвестор: Державне Вище Театральне Училище імені Людвіка Сольського у Кракові, Філія у Вроцлаві.