Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na odcinku od km 31+009 do km 34+749 na terenie gmin: Zatory powiat Pułtusk i Somianka powiat Wyszków

szukasz

Реконструкція воєводської дороги № 618 на ділянці від км 31+009 до км 34+749 на території гмін: Затори повіт Пултуск і Сомянка повіт Вишкув

December 17, 2023

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na odcinku od km 31+009 do km 34+749 na terenie gmin: Zatory powiat Pułtusk i Somianka powiat Wyszków

Реконструкція воєводської дороги № 618 на ділянці від км 31+009 до км 34+749 на території гмін: Затори повіт Пултуск і Сомянка повіт Вишкув.

Вартість будівельних робіт: 1.896.712,00 євро.

Інвестор: Мазовецьке Управління Воєводських Доріг у Варшаві.