Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa/budowa obiektów hal produkcyjno-magazynowych w obrębie Wydziału WS JZR Sp. z o.o. przy byłej KWK Krupiński

szukasz

Реконструкція/будівництво виробничо-складських будівель на території факультету ВВ КЗР ТОВ «JZR Sp. z o.o.» на колишній шахті Крупінського

December 17, 2023

Przebudowa/budowa obiektów hal produkcyjno-magazynowych w obrębie Wydziału WS JZR Sp. z o.o. przy byłej KWK Krupiński


Реконструкція/будівництво виробничо-складських будівель на території факультету ВВ JZR Sp. z o.o. при колишній шахті Крупінського.

Вартість проєкту: Згідно з умовами контракту його вартість є конфіденційною інформацією.

Інвестор: Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. – Група JSW.