Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Підвищення енергетичної ефективності в JSW KOKS S.A. — «Будівництво енергетичного блоку в JSW KOKS S.A. — «Будівництво енергетичного блоку, що працює на коксовому газі» в JSW KOKS S.A. Відділення KKZ — Коксовня Радлін

December 17, 2023

Підвищення енергетичної ефективності в JSW KOKS S.A. — «Будівництво енергетичного блоку в JSW KOKS S.A. — «Будівництво енергетичного блоку, що працює на коксовому газі» в JSW KOKS S.A. Відділення KKZ — Коксовня Радлін.

Вартість проєкту: 72.250.000,00 євро.

Інвестор: JSW KOKS S.A.