Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

szukasz

Покращення енергетичної ефективності будівель Мазовецького Спеціалізованого Центру Здоров’я імені професора Яна Мазуркевича у Пршускові

December 18, 2023

Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Покращення енергетичної ефективності будівель Мазовецького Спеціалізованого Центру Здоров’я імені професора Яна Мазуркевича у Пршускові.

Вартість проєкту: Відповідно до умов контракту, його вартість є конфіденційною інформацією. Інвестор: Мазовецьке Спеціалізоване Центру Здоров’я імені проф. Яна Мазуркевича в Пршускові.