Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Організація господарства стічних вод на території агломерації Людвін, Гміна Людвін, Дратув, Домброва, Дратув-Колонія — етап I

December 16, 2023

Організація управління стічними водами на території агломерації Людвін, Гміна Людвін, Дратув, Домброва, Дратув-Колонія — етап I.

Вартість проєкту: 1 162 216,00 євро.

Інвестор: Гміна Людвін.