Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Modernizacja oświetlenia – Lisi Ogon, Pruszcz Gdański, Warszawa i Wrocław

szukasz

Оновлення освітлення — Лісі Огонь, Прущ Гданський, Варшава і Вроцлав

December 17, 2023

Modernizacja oświetlenia – Lisi Ogon, Pruszcz Gdański, Warszawa i Wrocław

Модернізація освітлення — Лісі Огон, Прушч Гданський, Варшава і Вроцлав.

Вартість проєкту: Згідно з умовами контракту, його вартість є конфіденційною інформацією. Замовник: Пошта Польща С.А.