Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją i przygotowaniem zadań inwestycyjnych i remontowych w obiektach Banku Gospodarstwa Krajowego na terenie m.st. Warszawy

szukasz

Надання послуг багатогалузевого інвестиційного нагляду за реалізацією та підготовкою інвестиційних та ремонтних проєктів в об’єктах Банку Господарського Краю на території міста Варшава

December 17, 2023

Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją i przygotowaniem zadań inwestycyjnych i remontowych w obiektach Banku Gospodarstwa Krajowego na terenie m.st. Warszawy


Послуги багатогалузевого інвестиційного нагляду за виконанням та підготовкою інвестиційних та ремонтних завдань в об’єктах Банку Господарського Розвитку на території м. Варшава.

Вартість проєкту: Відповідно до умов контракту, його вартість є конфіденційною інформацією. Замовник: Банк Господарського Розвитку у Варшаві.