Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Katowice

szukasz

Модернізація інфраструктури навчальних лабораторій Університету Сілезії у сфері екологічних наук у Катовице і Сосновці — MODLAB

December 17, 2023

Katowice

Модернізація інфраструктури навчальних лабораторій Університету Сілезії в галузі екологічних наук у Катовіце та Сосновці – MODLAB.

Вартість проєкту: 7 610 332,00 євро.

Інвестор: Університет Сілезії у Катовіце.