Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Pałac w Łazienkach Królewskich w Warszawie

szukasz

Консервація та ремонт Палацу на Острові разом з оточенням у Музеї «Лазенки Королівські» у Варшаві

December 17, 2023

Pałac w Łazienkach Królewskich w Warszawie

Збереження та ремонт Палацу на Острові разом із навколишнім середовищем у Музеї Королівських Лазень у Варшаві.

Вартість проєкту: 12 158 645,00 євро.

Інвестор: Музей Королівських Лазень у Варшаві