Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Centrum targowe Lublin

szukasz

Реалізація ІІ етапу будівництва Регіонального торгово-виставкового центру в Любліні

December 17, 2023

Centrum targowe Lublin

Виконання другого етапу будівництва Регіонального виставково-виставкового центру в Любліні.

Вартість проєкту: 11 618 995,00 євро Інвестор: Міжнародні Люблінські виставки ТОВ (Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A.).