Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Siec szerokopasmowa na Górnym Śląsku

szukasz

Будівництво широкосмугової мережі для інформаційного суспільства на території громад верхнього Сілезії разом з точками доступу Hot-spot

December 17, 2023

Siec szerokopasmowa na Górnym Śląsku

Будівництво широкосмугової мережі для інформаційного суспільства на території громади. Верхнього Сілезії разом з точками доступу Hot-spot.

Вартість проєкту: 6 788 374,00 євро.

Інвестор: Місто Глівіце.