Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej

szukasz

Будівництво очисних споруд для міста Шверадув-Здруй на вулиці Вейській

December 17, 2023

Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej


Будівництво очисних споруд для міста Шверадув-Здруй на вулиці Вейській.

Вартість проєкту: 1.376.615,00 євро.

Інвестор: Міська Гміна Шверадув-Здруй.