Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 MWe w EC Zofiówka w SEJ S.A

szukasz

Будівництво когенераційного блоку на основі флюїдального шару (CFB) з приблизною загальною встановленою потужністю 75 МВт в ЕЦ Зофіувка в SEJ S.A.

December 17, 2023

Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 MWe w EC Zofiówka w SEJ S.A

Будівництво когенераційного блоку на основі флюїдального шару (CFB) з приблизною загальною встановленою потужністю 75 МВт в ЕЦ Зофіувка в SEJ S.A.

Вартість проєкту: Згідно з умовами контракту, її вартість є конфіденційною інформацією.

Інвестор: SEJ S.A.