Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Biblioteka Wrocław

szukasz

Будівництво Екологічної Бібліотеки Точних Наук і Техніки для потреб Інноваційної Економіки.

December 17, 2023

Biblioteka Wrocław

Будівництво Екологічної Бібліотеки Точних Наук і Техніки для потреб Інноваційної Економіки.

Вартість проєкту: 26.264.533,00 євро.

Інвестор: Вроцлавський Політехнічний Університет.