Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa ul. Hetmańskiej od skrzyżowania z ul. J. Popiełuszki do ul. Zielonogórskiej w ramach projektu PHARE „Podlaskie - Teren inwestycyjny w Białymstoku – etap II

szukasz

Будівництво вул. Гетьманської від перехрестя з вул. Й. Попелюшки до вул. Зеленогурської в рамках проєкту PHARE «Підляське — Інвестиційна територія у Білостоці – етап II

December 17, 2023

Budowa ul. Hetmańskiej od skrzyżowania z ul. J. Popiełuszki do ul. Zielonogórskiej w ramach projektu PHARE „Podlaskie - Teren inwestycyjny w Białymstoku – etap II

Будівництво вул. Гетьманської від перехрестя з вул. Й. Попелюшки до вул. Зеленогурської в рамках проєкту PHARE «Підляське — Інвестиційна територія у Білостоці – етап II.

Вартість проєкту: 1.675.000,00 євро.

Інвестор: Міська Рада у Білостоці.