Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Port Lotniczy Rzeszów – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej

szukasz

Аеропорт Ряшів — Розширення та модернізація аеропортової інфраструктури

December 17, 2023

Port Lotniczy Rzeszów – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej

Аеропорт Ряшів — Розширення та модернізація аеропортової інфраструктури.

Вартість проєкту: 24.698.572,00 євро.

Інвестор: Аеропорт Ряшів — Ясьонка Sp. z o.o.