Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Угоди в рамках проєкту Baltic Pipe були підписані

January 3, 2024

16 липня 2020 року між ECM Group Polska S.A. та GAZ-SYSTEM S.A. були укладені угоди:

Послуга будівельного інвестиційного нагляду, екологічного нагляду та управління реалізацією інвестиції під назвою: «Будівництво міжсистемного газопроводу, що становить з’єднання транспортних систем Республіки Польща і Республіки Литва разом з інфраструктурою, необхідною для його обслуговування, на території воєводств мазовецького та подляського, тобто газопровід Польща — Литва південний відрізок» — Завдання № 1 від Газоперекачувальної станції Холовчице І разом з укладенням системи до кордону воєводства мазовецького довжиною близько 72,5 км»;

«Послуга будівельного інвестиційного нагляду, екологічного нагляду та управління реалізацією інвестиції під назвою: „Будівництво міжсистемного газопроводу, що становить з’єднання транспортних систем Республіки Польща і Республіки Литва разом з інфраструктурою, необхідною для його обслуговування, на території воєводств мазовецького та подляського, тобто газопровід Польща — Литва південний відрізок» — Завдання № 2 — від кордону воєводства Мазовецького близько км 72,5 до близько км 157,2 у гміні Малий Плок місцевість Рудка Скрода довжиною близько 84,7 км».

Проєкт Baltic Pipe – це стратегічний інфраструктурний проєкт, метою якого є створення нового коридору постачання газу на європейському ринку. Він дозволить вперше в історії пересилати газ безпосередньо з родовищ, розташованих у Норвегії, на ринки в Данії та Польщі, а також до споживачів у сусідніх країнах. Водночас проєкт Baltic Pipe забезпечить постачання газу з Польщі на датський і шведський ринки.

Диверсифікація постачання газу шляхом забезпечення доступу до його прямих джерел значно вплине на покращення енергетичної безпеки. Реалізація проєкту Baltic Pipe матиме важливе значення для створення внутрішнього європейського ринку енергії. Реалізація проєкту відповідає цілям енергетичної політики Європейського Союзу, а саме: зміцненню конкуренції, інтеграції ринків газу, підвищенню безпеки постачання та ефективному впровадженню принципів сталого розвитку.

Проєкт Baltic Pipe вписується в концепцію Коридору Північ-Південь та Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP), які є пріоритетами розвитку енергетичної інфраструктури, визначеними Європейським Союзом.

Більше інформації про проєкт Baltic Pipe можна знайти на сайті тут необхідно вставити посилання на сайт www.baltic-pipe.pl i www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/integracja-z-europejski-systemem/baltic-pipe/