Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Угода з MSCZ імені проф. Яна Мазуркевича підписана

January 3, 2024

7 травня 2020 року була укладена угода між Мазовецьким Спеціалізованим Центром Здоров’я імені проф. Яна Мазуркевича та ECM Group Polska S.A. на виконання функцій заміни інвестиційного представника при реалізації завдання під назвою «Покращення енергетичної ефективності будівель Мазовецького Спеціалізованого Центру Здоров’я імені проф. Яна Мазуркевича у Пшуськові».

У рамках цього замовлення компанія ECM буде зобов’язана, зокрема, до: підготовки та проведення процедури вибору Виконавця будівельних робіт для завдання, включаючи розробку всієї необхідної документації; нагляду за процесом проєктування та повної верифікації та перевірки проєктної документації, необхідної для реалізації завдання, розробленої виконавцем будівельних робіт; здійснення нагляду за реалізацією будівельних робіт; управління інвестицією (завданням); поточного розрахунку будівельних робіт та складання кінцевого розрахунку завдання; виконання нагляду в період гарантії та відповідальності за виконані будівельні роботи.