Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Заява

January 3, 2024

У зв’язку з останніми повідомленнями в ЗМІ, що стосуються слідства, проведеного Окружною прокуратурою у Варшаві, в якому згадується компанія ECM Group Polska S.A., ми категорично підкреслюємо, що проведене підготовче провадження абсолютно не впливає та не пов’язане з поточною діяльністю Компанії. Компанія виконує свої завдання відповідно до законодавства.