Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosno – I etap

szukasz

Покращення управління водопостачанням та водовідведенням у місті Кросно — I етап

December 16, 2023

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosno – I etap

Покращення управління водопостачанням та водовідведенням у місті Кросно — I етап.

Вартість проєкту: 24 386 887,00 євро.

Інвестор: Міське підприємство комунального господарства у Кросні Товариство з обмеженою відповідальністю.