Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice

szukasz

Організація управління водопостачанням та водовідведенням на водозбірних територіях річок Слупія та Лупава в агломерації Сєраковіце

December 16, 2023

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice

Організація управління водопостачанням та водовідведенням на водозбірних територіях річок Слупія та Лупава в агломерації Сєраковіце.

Вартість проєкту: 19 657 440,00 євро.

Інвестор: Комунальне підприємство «Водопостачання та каналізація» Товариство з обмеженою відповідальністю Сераковіце.