Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Створення Музею Варшавського Гетто на території колишньої дитячої лікарні фонду подружжя Берсон і Бауман на вул. Сенна 60/Шліська 51 у Варшаві, а саме: купівля нерухомості, підготовка проєктів, виконання будівельно-монтажних робіт, реалізація постійної виставки, а також купівля та встановлення першого обладнання разом з наглядами

December 16, 2023

Створення Музею Варшавського Гетто на території комплексу колишньої дитячої лікарні фонду подружжя Берсон і Бауман на вул. Сенна 60/Шліська 51 у Варшаві, а саме: купівля нерухомості, розробка проєктів, виконання будівельно-монтажних робіт, створення постійної експозиції та закупівля та монтаж першого обладнання з наглядом.

Інвестор: МУЗЕЙ ВАРШАВСЬКОГО ГЕТТО.