Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz w systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem

szukasz

Розширення та модернізація трамвайного маршруту зі сходу на захід (Реткіня-Олехув) з системою електропостачання та системою управління дорожнім рухом

December 16, 2023

Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz w systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem

Розширення та модернізація трамвайного маршруту зі сходу на захід (Реткіня-Олехув) з системою електропостачання та системою управління дорожнім рухом.

Вартість проєкту: 185 444 108,00 євро.

Замовник: Управління доріг і транспорту у місті Лодзь.