Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w gminie Stare Babice

szukasz

Розширення очисних споруд стічних вод разом із будівництвом мережі каналізації в громаді Старе Бабице

December 16, 2023

Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w gminie Stare Babice

Розширення очисних споруд стічних вод разом із будівництвом мережі каналізації в громаді Старе Бабице.

Вартість проєкту: 6 621 832,00 євро.

Інвестор: Громада Старе Бабице.