Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rozbudowa dróg wojewódzkich: Zadanie I: nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie miasta Pasłęka. Zadanie II: nr 513 Zielony Grąd (DK 7) – Pasłęk – Orneta – Lidzbark Warmiński –Kiwity – Wozławki na odcinku od granicy administracyjnej m. Orneta (od strony Pasłęka) w km 32+027 do skrzyżowania ulic Ornecka/Olsztyńska w Lidzbarku Warmińskim w km 68+272 Oraz nr 511 granica państwa – Górowo Iławeckie – Lidzbark Warmiński w Lidzbarku Warmińskim na odcinku od skrzyżowania ulic Ornecka/Olsztyńska w km ok. 32+942 do skrzyżowania ulic Olsztyńska/Kopernika (DK 51 – bez tego skrzyżowania) w km ok. 33+629

szukasz

Розширення обласних доріг: Завдання І: номер 513 на ділянці Паслєк — Орнета разом зі зміною маршруту на території міста Паслєк. Завдання II: номер 513 Зелений Гронд (ДК 7) — Паслєк — Орнета — Лідзбарк-Вармінський — Ківіти — Возлавки на ділянці від адміністративного кордону м. Орнета (з боку Паслєка) на км 32+027 до перехрестя вулиць Орнекка/Ольштинська в Лідзбарку —Вармінському на км 68+272, а також номер 511 кордон держави — Горово-Ілавецьке — Лідзбарк-Вармінський в Лідзбарку-Вармінському на ділянці від перехрестя вулиць Орнекка/Ольштинська приблизно на км 32+942 до перехрестя вулиць Ольштинська/Коперніка (ДК 51 — без цього перехрестя) приблизно на км 33+629

December 16, 2023

Rozbudowa dróg wojewódzkich: Zadanie I: nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie miasta Pasłęka. Zadanie II: nr 513 Zielony Grąd (DK 7) – Pasłęk – Orneta – Lidzbark Warmiński –Kiwity – Wozławki na odcinku od granicy administracyjnej m. Orneta (od strony Pasłęka) w km 32+027 do skrzyżowania ulic Ornecka/Olsztyńska w Lidzbarku Warmińskim w km 68+272 Oraz nr 511 granica państwa – Górowo Iławeckie – Lidzbark Warmiński w Lidzbarku Warmińskim na odcinku od skrzyżowania ulic Ornecka/Olsztyńska w km ok. 32+942 do skrzyżowania ulic Olsztyńska/Kopernika (DK 51 – bez tego skrzyżowania) w km ok. 33+629


Розширення обласних доріг: Завдання І: номер 513 на ділянці Паслєк — Орнета разом зі зміною маршруту на території міста Паслєк. Завдання II: номер 513 Зелений Гронд (ДК 7) — Паслєк — Орнета — Лідзбарк-Вармінський — Ківіти — Возлавки на ділянці від адміністративного кордону м. Орнета (з боку Паслєка) на км 32+027 до перехрестя вулиць Орнекка/Ольштинська в Лідзбарку —Вармінському на км 68+272, а також номер 511 кордон держави — Горово-Ілавецьке — Лідзбарк-Вармінський в Лідзбарку-Вармінському на ділянці від перехрестя вулиць Орнекка/Ольштинська приблизно на км 32+942 до перехрестя вулиць Ольштинська/Коперніка (ДК 51 — без цього перехрестя) приблизно на км 33+629.

Вартість будівельних робіт: 47 010 017,00 євро.

Замовник: Управління Обласних Доріг в Ольштині.