Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie

szukasz

Розширення (модернізація) біологічного ряду комунальної очисної споруди стічних вод у Ряшові

December 16, 2023

Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie

Розширення (модернізація) біологічного ряду комунальної очисної споруди стічних вод у Ряшові.

Вартість проекту: 11 433 334,00 євро.

Інвестор: Міське підприємство «Водопостачання та каналізація» Товариство з обмеженою відповідальністю у Ряшові.