Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w Kijewo z węzłem – w. Rzęśnica bez węzła – Odcinek w. Kijewo bez węzła – Dąbie – Rzęśnica bez węzła

szukasz

Розширення дороги S3/A6 відрізок від Києво з вузлом — вузол Ржешниця без вузла — Відрізок від Києво без вузла до Домбіє —Ржешниця без вузла

December 16, 2023

Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w Kijewo z węzłem – w. Rzęśnica bez węzła – Odcinek w. Kijewo bez węzła – Dąbie – Rzęśnica bez węzła

Розширення дороги S3/A6 відрізок від Кієво з вузлом — вузол Ржешниця без вузла — відрізок від Кієво без вузла до Домбіє — Ржешниця без вузла.

Вартість проєкту: 8 853 444,00 євро.

Інвестор: GDDKiA.