Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rozwój systemu ciepłowniczego w Pile przez zabudowę gazowych agregatów kogeneracyjnych w kotłowni rejonowej KR-Koszyce w Pile

szukasz

Розвиток системи теплового господарства в місті Пила шляхом встановлення газових когенераційних установок в регіональному котельному центрі KR-Кошице в Пилі

December 16, 2023

Rozwój systemu ciepłowniczego w Pile przez zabudowę gazowych agregatów kogeneracyjnych w kotłowni rejonowej KR-Koszyce w Pile

Розвиток теплової системи в місті Пила за допомогою встановлення газових когенераційних агрегатів у регіональній котельні KR-Кошице в Пилі.

Вартість проєкту: 10 669 815,00 євро.

Інвестор: Міська Енергетика Теплова Піла Товариство з обмеженою відповідальністю (ТзОВ).