Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw w sektorze turystycznym Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego

szukasz

Розвиток Малих і Середніх Підприємств у туристичному секторі Поясу Ленчинсько —Влодавського

December 16, 2023

Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw w sektorze turystycznym Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego


Розвиток Малих і Середніх Підприємств у туристичному секторі Поясу Ленчинсько — Влодавського.

Вартість проєкту: 2.700.000,00 євро.

Інвестор: Управління Повіту у Влодаві.