Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

gddkia

szukasz

Розбудова державної дороги № 65 на ділянці Гонські — Ельк (Завдання № 4) та на ділянці Нова Весь Ельцка — кордон воєводства (Завдання № 7)

December 13, 2023

Obrazek wyróżniający: gddkia

Розбудова державної дороги № 65 на ділянці Гонські — Ельк (Завдання № 4) та на ділянці Нова Весь Ельцка — кордон воєводства (Завдання № 7).

Інвестор: Генеральна Дирекція Державних Автодоріг (GDDKiA).