Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Роботи на лінії E 75 на ділянці Білосток — Сувалкі — Тракішкі (державний кордон), етап I ділянка Білосток — Елк

December 16, 2023

Роботи на лінії E 75 на ділянці Білосток — Сувалкі — Тракішкі (державний кордон), етап I ділянка Білосток — Елк

Інвестор: Польські залізничні лінії ПКП Акціонерне товариство.