Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Remont nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 45 Gr. Państwa – Racibórz – Opole – Złoczew Lasowice Wielkie – Kluczbork na odcinkach: Lasowice Wielkie – Jasienie km 137+247,00 – km 140+800,00; Jasienie – Kluczbork km 141+600,00 – km 147+448,00

szukasz

Ремонт дорожнього покриття національної дороги № 45 Гр. Панства — Рацибуж — Ополе – Злоцев Ласовіце Вельке — Клучборк на ділянках: Ласовіце Вельке — Ясене км 137+247,00 — км 140+800,00; Ясене — Клучборк км 141+600,00 — км 147+448,00

December 16, 2023

Remont nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 45 Gr. Państwa – Racibórz – Opole – Złoczew Lasowice Wielkie – Kluczbork na odcinkach: Lasowice Wielkie – Jasienie km 137+247,00 – km 140+800,00; Jasienie – Kluczbork km 141+600,00 – km 147+448,00


Ремонт дорожнього покриття національної дороги № 45 Гр. Панства — Рацибуж — Ополе – Злоцев Ласовіце Вельке — Клучборк на ділянках: Ласовіце Вельке — Ясене км 137+247,00 — км 140+800,00; Ясене — Клучборк км 141+600,00 — км 147+448,00.

Вартість будівельних робіт: 2.360.688,00 євро.

Інвестор: GDDKiA.